Đăng ký Internet VNPT, gói cước Văn Phòng data VNPT cho doanh nghiệp

Từ ngày 15/04/2020 khách hàng doanh nghiệp công ty vừa và nhỏ đăng ký Internet VNPT gói cước Văn phòng Data VNPT sẽ được hưởng những ưu đãi hấp dẫn: tăng tốc độ, tăng dung lượng data miễn phí, tăng thành viên thoại miễn phí trong nhóm nhưng GIÁ KHÔNG ĐỔI

– Gói cước Văn phòng 100Mbps chỉ từ  250.000đ/tháng hotdd

– Data miễn phí được :15Gb – 20Gb – 30Gb – 60Gb – 100Gb – 120Gb – 200Gb

– Số lượng thành viên miễn phí thoại: (tối đa) lên đến: 300

– Thoại ngoài mạng tặng đến: 200 phút/tháng

Hãy Đăng ký gói cước Văn phòng ngay với Hotline (24/24): 0918.221.669

Nội dung các gói cước Văn phòng Data ưu đãi cho văn phòng, công ty, doanh nghiệp

** Internet VNPT gói cước Văn phòng 0: VP0

– Tốc độ:  60 Mbps 

– Giá gói: 235.000đ/tháng

– Trả trước 06 tháng (giảm 16%): 197.000đ/tháng

– Data miễn phí:  15 Gb

– Thành viên miễn phí Thoại:  03

– Thành viên tối đa: 6

** Internet VNPT gói cước Văn phòng 3: VP3 hotdd

– Tốc độ:  100 Mbps

– Giá gói: 298.000đ/tháng

– Trả trước 06 tháng (giảm 16%): 250.000đ/tháng 

– Data miễn phí:  20 Gb

– Thành viên miễn phí cước đăng ký:  04

– Thành viên tối đa: 8

** Internet VNPT gói cước Văn phòng 5: VP5 hotdd

– Tốc độ: 100Mbps

– Giá gói: 568.000đ/tháng

– Trả trước 06 tháng (giảm 16%): 477.000đ/tháng

– IP tĩnh

– Data miễn phí: 30 Gb

– Thành viên miễn phí hoàn toàn: 10

– Thành viên tối đa: 30

** Internet VNPT gói cước Văn phòng 10: VP10

– Tốc độ: 120Mbps

– Giá gói: 768.000đ/tháng

– Trả trước 06 tháng (giảm 16%): 645.000đ/tháng

 IP tĩnh

– Data miễn phí: 60 Gb

– Thành viên miễn phí hoàn toàn: 20

– Thành viên tối đa: 50

GÓI CƯỚC VĂN PHÒNG DATA 2020
Gói cước VP0 VP3 VP5 VP10
Tốc độ 60 Mbps 100 Mbps 100 Mbps 120Mbps
IP x x IP tĩnh IP tĩnh
Data

miễn phí

15 Gb 20 Gb 30 Gb 60 Gb
Số thành viên

thoại nhóm

Miễn phí/tối đa

4/6 5/8 10/30 20/50
Tặng thoại

ngoài mạng

50 phút 50 phút 100 phút
Tặng thoại

nội mạng

1000 phút 1000 phút 2000 phút 2000 phút
Giá gói 235.000 298.000 568.000 768.000
Giá gói 06 tháng

(giảm 16%)

197.400 250.320 477.120 645.120
Tổng 06 tháng  1.184.400  1.501.920  2.862.720  3.870.720
Tổng 12 tháng 2.368.800 3.003.840 5.725.440 7.741.440
(Bảng giá đã bao gồm VAT)

Download bảng giá gói cước văn phòng data 2020 tại đây

Khách hàng cần tốc độ Internet cao hơn với gói Văn phòng Data

** Internet VNPT gói cước Văn phòng 15: VP15 hotdd

– Tốc độ:  120 Mbps

– Giá gói: 1.098.000đ/tháng

– Trả trước 06 tháng (giảm 16%): 922.000đ/tháng

 IP tĩnh

– Data miễn phí:  100 Gb

– Thành viên miễn phí cước đăng ký:  33

– Thành viên tối đa: 80

** Internet VNPT gói cước Văn phòng 20: VP20

– Tốc độ:  150 Mbps

– Giá gói: 1.268.000đ/tháng

– Trả trước 06 tháng (giảm 16%): 1.065.000đ/tháng

 IP tĩnh

– Data miễn phí:  120 Gb

– Thành viên miễn phí cước đăng ký:  45

– Thành viên tối đa: 200

** Internet VNPT gói cước Văn phòng 30: VP30

– Tốc độ: 150Mbps

– Giá gói: 1.950.000đ/tháng

– Trả trước 06 tháng (giảm 16%): 1.638.000đ/tháng

– IP tĩnh

– Data miễn phí: 200 Gb

– Thành viên miễn phí hoàn toàn: 35

– Thành viên tối đa: 300

**Ghi chú:

– Giá trên đã bao gồm VAT

– KH tham gia trả trước từ 06 tháng sẽ được miễn phí lắp đặt và giảm trực tiếp cước

Hãy Liên hệ để được tư vấn ngay: 0918.221.669

0918221669